?li?pilaste uurimisteemad

TEADUSLIKUD UURIMISTEEMAD BIOINFORMAATIKA UURIMISGRUPIS

Bioinformaatika uurimisgrupis on üli?pilastel v?imalik teadust??s osaleda mitmesugustes erinevates projektides erinevatel tasemetel (3+2 l?put??d, magistri?pe, doktori?pe).

Peamine fookus on genoomse DNA analüüsiks vajalike arvutusmeetodite ja tarkvara arendus.
Kasutame erinevaid genoomse DNA andmestikke: nii inimese personaalse genoomika valdkonnast, taimset p?ritolu toiduainetes leiduv DNA, patogeensed bakteritüved, jpms.

Lubatud on ka t?iesti oma uurimisteemaga t?? alustamine. Huvi korral p??rduge vastava projekti l?biviija v?i uurimisgrupi juhi (prof. Maido Remm) poole.

?

?